Algemene Voorwaarden

Paardrijden en mennen:

 • Aanmelding
  Je kunt je aanmelden door het (online) formulier in te vullen dat je kunt vinden op onze website.
  Na het invullen, ondertekenen en opsturen daarvan, is je inschrijving definitief. Het aanmeldings-
  formulier en het SEPA-machtigingsformulier moeten volledig worden ingevuld en – indien

  jonger dan 18 jaar – mede ondertekend worden door ouders of verzorgers. Wij nemen dan zo
  spoedig mogelijk contact met je op voor het maken van een afspraak.

 • Verantwoordelijkheid
  Je rijdt paard en/of ment op eigen risico.

  De stichting stelt zich dus niet aansprakelijk voor:
  1. schade aan of vermissing van eigendommen;
  2. ongevallen die zich onverhoopt in en om de manege of tijdens het omgaan met of het
  berijden van de paarden of tijdens het mennen zouden kunnen voordoen;
  3. mogelijke gevolgen van voornoemde ongevallen;

  Informatie over je medische situatie die van belang kan zijn voor het veilig kunnen paardrijden
  en/of mennen, dien je voor de start van je lessen door te geven aan de instructie waar jij bij gaat
  paardrijden of mennen.
  Wijzigingen in je medische situatie die van belang zijn voor het paardrijden of mennen bij onze
  stichting, dienen tijdig te worden doorgegeven aan de instructie waar jij bij paardrijdt of ment.

 • Betaling
  Het lesgeld wordt geïncasseerd in de eerste maand van ieder kwartaal. Je bent te allen tijde
  betaling van het lesgeld verplicht, ook bij verhindering. Achterstallige betalingen blijven ook na
  opzegging van deelname aan de rijlessen opvorderbaar.
  Kun of wil jij geen lesgeld door ons laten incasseren, dan brengen we € 2,50 administratiekosten
  per kwartaal in rekening boven op het normale lesgeld.

  Tijdens erkende feestdagen zijn er geen rijlessen. Het kan voorkomen dat er ook tijdens de
  vakanties of andere activiteiten geen lessen zijn. Je krijgt hier tijdig bericht van. Inhalen van de
  lessen is niet mogelijk. Alleen als wij zelf een les afzeggen in verband met een calamiteit, kan in
  overleg met je instructie gekeken worden of je deze les kunt inhalen. Restitutie van lesgeld is in
  geen geval mogelijk.

  Als je binnen een jaar na opzegging toch weer wilt komen paardrijden en/of mennen, ben je van
  harte welkom. Je betaalt dan alleen wel het eerste half jaar het dubbele tarief.

 • Stoppen
  Beëindigen van deelname aan de rijlessen of het mennen dient minstens een maand van tevoren
  schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij het secretariaat.

Paardrijden:

 • Locatie
  De rijlessen worden gegeven bij Manege de Aalbrinkhoeve, Aalbrinkstegge 1 te Winterswijk –
  Kotten. Je dient je dan ook aan de huisregels van deze accommodatie te houden. Je houdt je ook
  aan onze eigen (aanvullende) huisregels. De huisregels zijn ter plaatse op verschillende plekken
  te lezen, of op te vragen bij het secretariaat van onze Stichting.
 • Toelating
  Voor definitieve toelating, vindt er een toelaatbaarheidsonderzoek plaats. Dit doet de instructie,
  die daarbij een aan onze stichting verbonden fysiotherapeut en/of arts om advies kan vragen.
  In verband met het welzijn van onze paarden, kunnen ruiters zwaarder dan 90 kg bij ons niet
  paardrijden. Voor hen is mennen een optie.
 • De lessen
  Zorg dat je ruim voordat je les begint aanwezig bent, zodat er rustig gepoetst en opgezadeld
  kan worden en de les op tijd kan beginnen.

  Bij verhindering meld je dit minstens 24 uur van tevoren aan de instructie waar je les van hebt. Je
  kunt een app sturen of een mailtje. Houd er rekening mee dat onze vrijwilligers voor je klaar
  staan en het fijn vinden om van tevoren te weten of ze nodig zijn.

  Onze instructie bepaalt de lesindeling en op welk paard / welke pony je rijdt.

 • Zorg voor:
  – Draag altijd een lange (paardrij)broek, ook als het buiten 30 °C is;
  – Draag altijd (paardrij)laarzen of dichte schoenen (geen slippers of sandalen!);
  – Draag jas/vest dicht (paarden kunnen schrikken van fladderende kledingstukken);
  – Laat sieraden af in verband met veiligheid;
  – Lange haren in staart of vlecht;
  – Draag lange mouwen tijdens buitenritten (met het oog op tekenbeten en zwiepende takken);
  – Het dragen van een bodyprotector mag, maar is niet verplicht;
  – Een veiligheidscap met een CE-markering en het EN-1384 teken is verplicht.

Mennen:

 • De lessen
  Zorg dat je op tijd aanwezig bent, zodat de menles op tijd kan beginnen.

  Bij verhindering meld je dit minstens 24 uur van tevoren aan de instructie waar je les van hebt. Je
  kunt een app sturen of een mailtje. Houd er rekening mee dat onze vrijwilligers voor je klaar
  staan en het fijn vinden om het tevoren te weten als dat niet nodig is.

 • Zorg voor:
  – Draag dichte schoenen of laarzen (geen slippers of sandalen!);
  – Draag jas/vest dicht (paarden kunnen schrikken van fladderende kledingstukken);
  – Laat sieraden af in verband met veiligheid;
  – Een veiligheidscap met een CE-markering en het EN-1384 teken is verplicht.