Vertrouwenspersoon

SPG Oost Achterhoek is een stichting waar ruiters met een beperking (therapeutisch) kunnen paardrijden. Er wordt hierbij veel waarde gehecht aan betrouwbaar en integer handelen van iedereen die betrokken is bij de stichting. 

Van alle vrijwilligers, instructeurs en bestuursleden wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd. Uit deze verklaring blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van de specifieke taak bij de SPG. 

Indien er sprake is van ongewenst gedrag, in welke vorm dan ook, is de externe vertrouwenspersoon van Stichting Winterswijkse Uitdaging beschikbaar. Zij zijn bereikbaar per mail of telefonisch:

vertrouwenspersoonman@WUhwinterswijk.nl

vertrouwenspersoonvrouw@WUhwinterswijk.nl.

Het telefoonnummer van de vertrouwenspersoon is: 0543 – 200024

Deze gegevens zijn ook te vinden op de website van de WUh: www.winterswijkseuitdaging.nl

Lees hier alle informatie over de procedure ten aanzien van ongewenst gedrag.