ANBI

De Stichting Paardrijden Gehandicapten Oost Achterhoek (SPG Oost Achterhoek) is opgericht in 1978 en heeft als doelstelling het therapeutisch paard- en ponyrijden met mensen met een beperking in de regio Oost Achterhoek.

Voorop staat daarbij het plezier van ruiters (en tegenwoordig ook menners) met een beperking. Daarnaast heeft het paardrijden en/of mennen belangrijke therapeutische effecten. Het rijden en mennen is immers goed voor conditie en lichaamshouding. Spieren die de ruiter met een beperking normaal niet gebruikt, worden door de bewegingen van het paard in werking gezet. Ook versterkt het paardrijden en mennen het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen van ruiters en menners.

Sociale vaardigheden worden versterkt door de integratie van mensen met en zonder beperking.

Voor een groot deel van onze ruiters, is minimaal één op één begeleiding nodig. Een aantal ruiters krijgt zelfs twee- of drie op één begeleiding. Deze begeleiding wordt uitgevoerd door hiervoor geschoolde vrijwilligers, samen met en onder leiding van een gediplomeerde instructrice.

Daarnaast zijn er een arts en fysiotherapeut (onbezoldigd) aan onze stichting verbonden, die om advies gevraagd kunnen worden.

Om een deel van de ruiters te kunnen laten paardrijden, zijn speciale hulpmiddelen nodig en aanpassingen aan de accommodatie. Zo zijn er een speciaal “opstappperron” met plateaulift en een tillift. Verder beschikken we over aangepaste zadels, teugels, etc.

Het bestuur bestaat uit 5 leden. Uit en door het bestuur wordt een dagelijks bestuur gekozen, bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding (vacatiegeld) voor hun werkzaamheden, maar kunnen wel gemaakte onkosten declareren.

De instructrices zijn ofwel in dienst van de stichting of worden door de stichting ingehuurd. Dit gebeurt tegen hiervoor gangbare tarieven.

Ten slotte zijn we lid van de landelijke Federatie Paardrijden Gehandicapten (FPG) en de Vereniging Paardrijden Gehandicapten Ondersteuning (VPGO).

Postadres:

SPG Oost Achterhoek
Wilgendijk 4
7136 JJ Zieuwent

Bezoekadres:

Paardenhouderij de Aalbrinkhoeve
Aalbrinkstegge 1, 7107 AG Winterswijk-Kotten

Bestuurders:

Mw. J. Tolsma, voorzitter
Mw. M. Nijrolder, secretaris
Dhr. Chr. Jacobs, penningmeester

RSIN / Fiscaal nummer:

804203441

Verdere gegevens:

Financiële verantwoording 2023

Financiële verantwoording 2022

Samenvatting beleidsplan 2021

Financiële verantwoording 2021

Jaarverslag 2020

Financiële verantwoording 2020

Financiële verantwoording 2019

Financiële verantwoording 2018

Financiële verantwoording 2017