Over onze stichting

De Stichting Paardrijden Gehandicapten Oost Achterhoek (SPG Oost Achterhoek) is opgericht in 1978 en heeft als doelstelling het therapeutisch paard- en ponyrijden met mensen met een beperking in de regio Oost Achterhoek.

Voorop staat daarbij het plezier van ruiters (en tegenwoordig ook menners) met een beperking. Daarnaast heeft het paardrijden en/of mennen belangrijke therapeutische effecten. Het rijden en mennen is immers goed voor conditie en lichaamshouding. Spieren die de ruiter met een beperking normaal niet gebruikt, worden door de bewegingen van het paard in werking gezet. Ook versterkt het paardrijden en mennen het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen van ruiters en menners.

Sociale vaardigheden worden versterkt door de integratie van mensen met en zonder beperking.

Voor een groot deel van onze ruiters, is minimaal één op één begeleiding nodig. Een aantal ruiters krijgt zelfs twee- of drie op één begeleiding. Deze begeleiding wordt uitgevoerd door hiervoor geschoolde vrijwilligers, samen met en onder leiding van een gediplomeerde instructrice.

Daarnaast zijn er een arts en fysiotherapeut (onbezoldigd) aan onze stichting verbonden, die om advies gevraagd kunnen worden.

Om een deel van de ruiters te kunnen laten paardrijden, zijn speciale hulpmiddelen nodig en aanpassingen aan de accommodatie. Zo zijn er een speciaal “opstappperron” met plateaulift en een tillift. Verder beschikken we over aangepaste zadels, teugels, etc.

Het bestuur bestaat uit 5 leden. Uit en door het bestuur wordt een dagelijks bestuur gekozen, bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding (vacatiegeld) voor hun werkzaamheden, maar kunnen wel gemaakte onkosten declareren.

De instructrices zijn ofwel in dienst van de stichting of worden door de stichting ingehuurd. Dit gebeurt tegen hiervoor gangbare tarieven.

Ten slotte zijn we lid van de landelijke Federatie Paardrijden Gehandicapten (FPG) en de regionale Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost (VPGO).

Postadres:

SPG Oost Achterhoek
Wilgendijk 4
7136 JJ,  Zieuwent

Bezoekadres:

Hippisch Centrum de Achterhoek
Dinxperlosestraatweg 122A
7122 JS,  IJzerlo

Bestuurders:

Dhr. J. Spaen, voorzitter

Mw. M. Nijrolder, secretaris

Dhr. G. Radema, penningmeester

Mw. G. van Everdingen, lid

Dhr. H. Klaassen, lid

RSIN / Fiscaal nummer:

804203441

Verdere gegevens:

Beleidsplan 

Jaarrekening 2012

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015